Beekstructuurherstel in de Herkvallei

Deelnemen

Beschrijving

Tijdens een landschapswandeling van 7,7 km passeer je een recent uitgevoerd beekherstelproject aan de Golmeerzouwbeek. De waterloop kende voor de werken enkele onnatuurlijke, haakse bochten en de hoge dijken belemmerden het contact met de valleigraslanden.

Eind 2020 werd de waterloop teruggebracht naar de laagste zones in de vallei en kreeg ze een zo natuurlijk mogelijk bochtenpatroon. Door de oevers af te schuinen en dijken te doorbreken, heeft de waterloop terug contact met de omgeving. De beek kreeg meer structuur, met diepe en ondiepe stukken, meanders en verschillen in stroomsnelheid. Door de beekstructuur te verbeteren, gaat de volledige vallei erop vooruit. Water- en moerasplanten kunnen zich nu beter vestigen. Dat trekt vissen en andere waterdieren aan en draagt bij aan het zelfzuiverend vermogen van de beek. Ook wordt de afvoer van het oppervlaktewater vertraagd. De beek kan buiten de woonkernen probleemloos overstromen en zo de graslanden voeden tegen uitdroging.

Vlaamse en Europese doelen

Voor dit project sloegen het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de provincie Limburg de handen in elkaar, met medewerking van watering De Herk, Natuurpunt en het Bekkensecretariaat van het Demerbekken.

De hermeandering van de Golmeerzouwbeek, in de bovenloop van de vallei de Herk, past bovendien perfect binnen het integraal project Herk en Mombeek in de regio, een samenwerkingsverband tussen het Demerbekkensecretariaat, Watering De Herk, provincie Limburg en het Regionaal landschap Haspengouw en Voeren. Binnen de werking van dit project zetten de partners uitvoerprojecten op rond integraal waterbeheer die passen binnen de Europese Kaderrichtlijn Water en het Decreet Integraal waterbeheer.

 • calender
  Datum:

  20 mrt - 28 mrt

 • time
  Tijd:

  Hele dag

 • Pin
  Locatie:

  Borgloon 3840
  Sittardstraat zn

 • euro
  Prijs:

  Gratis

Deelnemen

Bijkomende informatie

Partners