De Dijlevallei ten zuiden van Leuven: de bevers helpen een handje tegen verdroging

Deelnemen

Beschrijving

In de vallei van de Dijle, ten zuiden van Leuven wordt er al decennia onderzoek gedaan naar en maatregelen genomen tegen verdroging. Samen met het ANB, de VMM,  de Vrienden van Heverleebos & Meerdaalwoud vzw en Natuurpunt-beheer vzw voort het INBO onderzoek naar herstel van de hydrologie in deze overstromingsvallei. Momenteel loopt hier een natuurinrichtingsproject, uitgevoerd door de VLM waarbij de resultaten van dit onderzoek volop gebruikt worden om aan hydrologisch herstel te doen. Dat zorgt er alvast voor dat bijvoorbeeld delen van het (private) natuurreservaat “de Doode Bemde” en het Vlaamse natuurreservaat “de Vijvers van Oud-Heverlee” tijdens de voorbije uitzonderlijk droge zomers nauwelijks last hadden van de nefaste impact van de structurele droogte elders in het land. Dat is op te maken uit de tijdreeks van grondwaterpeilmetingen in het gebied (Figuur 1 links).

tijdreeks van grondwaterpeilmetingen tijdsreeks in het Langerodebos waar in de zomer van 2015 een beverfamilie haar intrek heeft genomen

Figuur 1: Tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen in het natuurreservaat de Doode Bemde. Links tijdreeks in de komgrond van Neerijse centraal in het gebied – rechts in het Langerodebos waar in de zomer van 2015 een beverfamilie haar intrek heeft genomen.

Sinds een tiental jaar helpen bevers een handje. Bij een vestiging in 2015 het Langerodebos stegen de te diepe zomerpeilen maar liefst
met maar liefst 2 meter! (Figuur 1 rechts). De Dijle kronkelt door dit natuurreservaat. Sinds 1990 worden de oevers niet meer gemaaid, er wordt geen slib meer geruimd. De exacte ligging van de oevers wordt door het INBO opgevolgd doorheen de jaren (Figuur 2). Dat zorgt voor een fraaier, ruwer rivierkanaal waarvan de meanders spontaan stroomafwaarts schuiven. Resultaat is opnieuw een bijdrage in het optrekken van de grondwaterpeilen in het gebied.

Meanderevolutie

Figuur 2: Voorbeeld van recente meanderevolutie van de Dijle in het natuurreservaat de Doode Bemde (Neerijse).

Wil je het zelf eens gaan bekijken, er zijn tal van wandelpaden in het gebied.

kaartje van het gebied

 • calender
  Datum:

  20 mrt - 28 mrt

 • time
  Tijd:

  Hele dag

 • Pin
  Locatie:

  Oud-Heverlee 3051
  Pastoor Tilemansstraat 17

 • euro
  Prijs:

  €Gratis

Deelnemen

Bijkomende informatie

 • Inschrijven noodzakelijk:

  Neen

 • Toegankelijk met rolstoel/kinderwagen:

  Neen

 • Contactgegevens:

  Naam: Koen Van Muylem
  E-mailadres: koen.vanmuylem@inbo.be

 • Type activiteit:

 • Meer info:

  https://vhm.be/doode-bemde/

Partners