De Grote Waterenquête

 • calender
  Datum:

  20 mrt - 27 mrt

 • time
  Tijd:

  Hele dag

 • Pin
  URL:

  www.grotewaterenquete.be

 • euro
  Prijs:

  €Win een etentje langs de waterkant in jouw provincie!

Beschrijving

Vul de Grote Waterenquête in en win een etentje langs de waterkant in jouw provincie!

Water leeft en doet leven. Het is een bron van industrie, transport landbouw, natuur, drinkwater… en dus rechtstreeks ook van welvaart én welzijn. Wist je trouwens het woord Vlaming is afgeleid van het Germaanse flauma (= vloed)? Wie in een gebied woonde dat onderhevig was aan overstromingen, was in de middeleeuwen een flauming.

Opvallend: Vlaanderen is de meest kwetsbare regio in Noordwest-Europa en zelfs één van de meest kwetsbare in de wereld. Ons water is schaars en het nieuwe blauwe goud.

Daarom zetten lokale en bovenlokale overheden, bedrijven en onderzoekers alles in het werk om ons eindig water samen slim te sturen, te hergebruiken, te infiltreren…

Maar hoe zit het met de burger: Wat denkt de Vlaming over water(her)gebruik?

Het zichtbaar maken van (de impact van) burgergedrag kan mee bijdragen aan een watersysteem dat tegen een stootje kan, net als een beleid dat goede initiatieven ook echt beloont en fout gedrag ontraadt.

Daarom lanceerde Vlakwa in 2018 de Grote Waterenquête (Waterenquête burgers 2018 | Vlakwa – Vlaams Kenniscentrum Water). Nu, 4 jaar later, hernieuwen we de enquête om op zoek te gaan naar trends en verschuivingen.

Vanaf 20 maart, 12 uur kun je de enquête hier invullen om kans te maken op een etentje langs de waterkant in jouw provincie.

Bijkomende informatie

 • Inschrijven noodzakelijk:

  Neen

 • Toegankelijk met rolstoel/kinderwagen:

  Ja

 • Meer info:

 • Contactgegevens:

  Naam: Maaike Vandekerckhove
  E-mailadres: mv@vlakwa.be

 • Type activiteit:

  ,

Partners