Lancering Waterradar: Irrigatie 2.0 viewer

Deelnemen

Beschrijving

Water beschikbaar hebben en het beschikbare water doordacht inzetten, is steeds meer een prioriteit voor land- en tuinbouwers. Het project ‘Irrigatie 2.0’ wil telers  begeleiden naar een beredeneerde watergift:

 • Welke percelen zijn prioritair om te beregenen?
 • Hoeveel water is daarvoor nodig?

Landbouwers kunnen tijdens langdurige droogte gebruik maken van alternatieve waterbronnen zoals gezuiverd afvalwater van een (voedings)bedrijf of van waterzuiveringsbedrijf Aquafin.

Om de vraag naar en het aanbod van water beter in kaart te brengen, werd een tool ontwikkeld: de Waterradar.

De tool toont een kaart met de theoretische irrigatiebehoefte op regionale schaal. Die kaart is gebaseerd op de voorkomende teelten uit de meest recente verzamelaanvraag en een ruwe inschatting van de irrigatiebehoefte per teelt.

Wateraanbieders zoals bedrijven en Aquafin kunnen de kaart consulteren om in te schatten hoe groot de watervraag is in de omgeving van hun site. Dit kan potentiële wateraanbieders overtuigen om een grondstofverklaring aan te vragen en de stap te zetten om water aan te bieden aan landbouwers in de buurt. Analoog kunnen diverse overheden de kaart consulteren in functie van toekomstige initiatieven en projecten.

Omgekeerd kunnen landbouwers via de tool nagaan welke bedrijven in de omgeving van hun percelen water ter beschikking bieden. Groen aangeduide locaties hebben een grondstofverklaring en kunnen dus water aanbieden. Door op de specifieke locatie te klikken, krijg je de contactgegevens en openingsuren voor ophaling te zien en er worden ook enkele kwantiteit- en kwaliteitgegevens vermeld. Rood aangeduide locaties bieden op vandaag nog geen water aan. Maar wat nu nog niet kan, kan morgen misschien wel!

De viewer zal op 22 maart 2021 worden gelanceerd op waterradar.be.
Een beta-versie is nu al consulteerbaar op WATERVIS.

Het Irrigatie 2.0 project wordt uitgevoerd door Inagro, ILVO, VITO en Vlakwa. Het project ontvangt steun van VLAIO, het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 • calender
  Datum:

  22 mrt - 28 mrt

 • time
  Tijd:

  08:00 - 20:00

 • Pin
  URL:

  www.waterradar.be

 • euro
  Prijs:

  Gratis

Deelnemen

Bijkomende informatie

Partners