Meesters van de rivier. Een kleine geschiedenis van de Demer

Deelnemen

Beschrijving

De mens heeft de voorbije eeuwen het uitzicht en de loop van de Demer ingrijpend veranderd. De rivier werd uitgediept en recht getrokken. Er verschenen hoge dijken. Landbouwers bewerkten de valleigronden en gaven het cultuurlandschap vorm. Het rivierwater bracht economische voorspoed voor molenaars en brouwers, voor stad en platteland. Maar zorgde regelmatig ook voor gevaar, denk maar aan de talrijke overstromingen en problemen van vervuiling. De jongste decennia evolueerden de inzichten over het beheer van de Demer en het valleigebied. De ‘meesters van de rivier’ trekken vandaag volop de kaart van waterberging, natuurherstel, recreatie en veiligheid.

Deze expo belicht de lange termijn evolutie van de Demervallei tussen Diest en Werchter. Ze bekijkt de relatie tussen mens en milieu en focust op veranderende visies over het waterbeleid.

 • calender
  Datum:

  20 mrt - 28 mrt

 • time
  Tijd:

  Hele dag

 • Pin
  URL:

  https://ghum.kuleuven.be/icag/expo-meesters-van-de-rivier-demer

 • euro
  Prijs:

  Gratis

Deelnemen

Bijkomende informatie

Partners