Vissen nemen de trap

Deelnemen

Beschrijving

Vissen op de trap? Het klinkt raar, maar toch is het zo. Aan de oude Motmolen in Bilzen realiseerde de provincie Limburg eind 2019 een vispassage met zogenaamde vistrappen. Dat zijn kleine hoogteverschillen over een langere afstand die vissen probleemloos kunnen overbruggen. Wandel langs deze vispassage via een landschapswandeling van 7,9 km (oranje route).

De werken

De restanten van de stuw aan de vroegere molen veroorzaakten een hoogteverschil van anderhalve meter in de Demer. Dat belemmerde de vissen in hun stroomopwaartse zoektocht naar voedsel, voortplantingsplaatsen en overwinteringsgebieden. Een oude visvijver op gronden van natuurvereniging Orchis vzw heeft plaatsgemaakt voor een bypass met zogenaamde vistrappen tussen de Demer en de Nieuwzouw. De vissen kunnen nu via de vistrappen verder stroomopwaarts de Demer zwemmen. Ook de monding van de Nieuwzouw in de Demer werd verbeterd om de vismigratie te bevorderen. In de waterlopen is er een natuurlijke populatie van voornamelijk de riviergrondel en het bermpje.

Uniek bij dit project is de erfgoedwaarde van de restanten van de Motmolen, de aanwezige woelkom en het omliggende natuurgebied. Het herinrichtingsproject hield met al deze aspecten rekening. Er werden dan ook verschillende pistes bekeken om het vismigratieknelpunt op te lossen. Dit gebeurde door de provincie in nauw overleg met Orchis vzw, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen en het stadsbestuur van Bilzen.

Met dit project geeft de provincie invulling aan de Europese doelstellingen inzake waterbeheer: vrije vismigratie in ecologisch belangrijke waterlopen. De werken werden medegefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos (Visserijfonds).

 • calender
  Datum:

  20 mrt - 28 mrt

 • time
  Tijd:

  Hele dag

 • Pin
  Locatie:

  Bilzen 3740
  Kasteelstraat zn

 • euro
  Prijs:

  Gratis

Deelnemen

Bijkomende informatie

Partners