Vogels spotten in het gebied van de Blankaart

 • calender
  Datum:

  19 mrt - 27 mrt

 • time
  Tijd:

  Hele dag

 • Pin
  Locatie:

  Diksmuide 8600
  Iepersteenweg 56

 • euro
  Prijs:

  €Gratis

Beschrijving

Het natuurinrichtingsproject De Blankaart loopt sinds 2006. Het project heeft als doel om de Blankaart als natuurgebied verder te ontwikkelen en zo een meer geschikt leefgebied te creëren voor broedvogels en overwinterende vogels. Verhoging van het waterpeil en herstel van het rietmoeras zijn de belangrijkste maatregelen om dit te bereiken.

Het effect van de verhoging van het waterpeil in de broeken blijft niet beperkt tot de percelen die in eigendom zijn van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) of Natuurpunt. Om de impact van de peilverhoging op de landbouw te beperken, hebben het ANB en Natuurpunt laaggelegen gronden aangekocht en heeft de VLM via een lokale grondenbank gronden uitgeruild. Sinds 2004 is in totaal 280 ha verworven, waarvan 85 ha door uitruiling (ongeveer 30% van de verworven oppervlakte). Op de hoger gelegen gronden is de impact van de waterpeilverhoging beperkter en worden de landbouwbedrijven en de eigenaars vergoed voor de eventuele schade van de waterpeilverhoging.

De wandelroute is o.a. beschikbaar via Westtoer.

Bijkomende informatie

Partners