Wandelen in de Assels (6 km)

Deelnemen

Beschrijving

De Assels maakt deel uit van een reeks natuurgebieden in de Leievallei tussen Gent, Drongen en Afsnee. De combinatie van de maatregelen uit inrichtingsplan de Assels, de milderende maatregelen van de spoorwegverbreding en de aankoop en beheer van gronden door Natuurpunt zorgen ervoor dat de Assels een groene parel is aan de westrand van de stad Gent.

De Oude Leie slingert zich door het landschap en vormt een natuurlijke begrenzing tussen de laaggelegen meersen en de hoger gelegen donk. Het meersenlandschap bestaat uit soortenrijke graslanden, doorweven met sloten. Dit gebied is ook belangrijk als broed- of foerageergebied voor heel wat vogelsoorten. Het open karakter van de weilanden is er behouden.

Het landinrichtingsplan de Assels had als doel de bestaande open ruimte te behouden en op te waarderen. Hiervoor werden maatregelen uitgewerkt op vlak van natuur, landschap en zachte recreatie. Een belangrijke maatregel was o.a. de scheiding van de grachtenstelsels tussen de woonwijk Drie Leien en de weilanden. Hierdoor komt het afvalwater van de woningen niet meer in het meersengebied.

De Asselsroute is beschikbaar via de website Routen als pdf en gpx bestand.

 • calender
  Datum:

  20 mrt - 28 mrt

 • time
  Tijd:

  08:00 - 20:00

 • Pin
  Locatie:

  Drongen (Gent) 9031
  Drongenplein 1

 • euro
  Prijs:

  Gratis

Deelnemen

Bijkomende informatie

Partners