Wandelen in De Blankaart – ontdek het gebied vanuit de nieuwe uitkijktorens (10 km)

Deelnemen

Beschrijving

De Blankaart is een laaggelegen, moerassig natuurgebied in Diksmuide en Houthulst. Het gebied rond de Blankaartvijver ligt in de overstromingsvallei van de IJzer en is van oudsher bekend voor het rietmoeras en de zogenaamde broeken, laaggelegen hooilanden die in de winter overstroomd worden door de IJzer. Het is een hotspot voor vogels en het is daarom deel van het Europees vogelrichtlijngebied IJzervallei. Het projectgebied omvat 927 ha. Ongeveer de helft ervan is eigendom van Natuurpunt of van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Het natuurinrichtingsproject De Blankaart loopt sinds 2006. Het project heeft als doel om de Blankaart als natuurgebied verder te ontwikkelen en zo een meer geschikt leefgebied te creëren voor broedvogels en overwinterende vogels, Verhoging van het waterpeil en herstel van het rietmoeras zijn de belangrijkste maatregelen om dit te bereiken.
Het effect van de verhoging van het waterpeil in de broeken blijft niet beperkt tot de percelen die in eigendom zijn van de overheid of Natuurpunt. Om de impact van de peilverhoging op de landbouw te beperken, hebben het ANB en Natuurpunt laaggelegen gronden aangekocht, en heeft de VLM via de lokale grondenbank gronden uitgeruild. Sinds 2004 is in totaal 280 ha verworven, waarvan 85 ha door uitruiling (ongeveer 30% van de verworven oppervlakte). Op de hoger gelegen gronden is de impact van de waterpeilverhoging beperkter en worden de landbouwbedrijven en de eigenaars vergoed voor de eventuele schade van de waterpeilverhoging.

De Blankaartwandelroute is beschikbaar via Westtoer als pdf of gpx.

 • calender
  Datum:

  20 mrt - 28 mrt

 • time
  Tijd:

  08:00 - 20:00

 • Pin
  Locatie:

  Diksmuide 8600
  Iepersteenweg 56

 • euro
  Prijs:

  Gratis

Deelnemen

Bijkomende informatie

Partners