Wandelen in de Keuzemeersen (9 km)

Deelnemen

Beschrijving

De Afsnee-Keuze wandelroute bestaat uit 2 lussen met als knooppunt de Goedingebrug. De route start in het dorpje Afsnee en verbindt de kouter van Afsnee met het natuurgebied de Keuzemeersen. In Afsnee wandel je door en langs open velden. Aan de andere kant van de Leie kun je vooral nog genieten van de nog aanwezige natuur in de lager gelegen Keuzemeersen.

In het natuurinrichtingsproject Latemse meersen werden de Keuzemeersen in Drongen heringericht als broedgebied voor weide-, water- en moerasvogels. De bestaande knotbomen op de perceelsgrenzen werden nog één keer geknot, maar op langere termijn mogen de perceelsgrenzen vervagen. De meersen zullen evolueren naar een natuurlijk ogend rivierlandschap met een mozaïek van grasland, opgaande bomen en struiken, rietruigtes, moeras en oevers en open water. Verder werd de noordelijke populierendreef heraangeplant en de woonwijk Keuze beter ingepast in het landschap met extra knotbomen en houtkanten. Het bestaande wandelpad op de Leieoever kreeg een verbinding waardoor er zich een wandellus vormt voor natuurliefhebbers met laarzen.

Het waterpeil wordt het hele jaar door optimaal gehouden voor de natuur en het maai- en graasbeheer aangepast door terreinbeheerder Natuurpunt.

De wandelroute Afsnee-Keuzemeersen (2 lussen) 9km is beschikbaar via Toerisme Leiestreek als pdf en gpx.

 • calender
  Datum:

  20 mrt - 28 mrt

 • time
  Tijd:

  08:00 - 20:00

 • Pin
  Locatie:

  Afsnee (Gent) 9051
  Afsneedorp 1

 • euro
  Prijs:

  Gratis

Deelnemen

Bijkomende informatie

Partners