Wandelen in de Keuzemeersen

 • calender
  Datum:

  19 mrt - 27 mrt

 • time
  Tijd:

  Hele dag

 • Pin
  Locatie:

  Afsnee 9051
  Afsneedorp 1

 • euro
  Prijs:

  €Gratis

Beschrijving

Bij de uitvoering van het natuurinrichtingsproject latemse Meersen werden de Keuzemeersen in Drongen heringericht als broedgebied voor weide-, water- en moerasvogels. De bestaande knotbomen op de perceelsgrenzen werden nog één keer geknot, maar op langere termijn mogen de perceelsgrenzen vervagen. De meersen zullen evolueren naar een natuurlijk ogend rivierlandschap met een mozaïek van grasland, opgaande bomen en struiken, rietruigtes, moeras en oevers en open water. Verder werd de noordelijke populierendreef heraangeplant en de woonwijk Keuze beter ingepast in het landschap met extra knotbomen en houtkanten. Het bestaande wandelpad op de Leieoever kreeg een verbinding waardoor er zich een wandellus vormt voor natuurliefhebbers met laarzen.

Terreinbeheerder Natuurpunt staat in voor een optimaal waterpeil voor de natuur en een aangepast maai- en graasbeheer.

De Afsnee-Keuze wandelroute bestaat uit 2 lussen met als knooppunt de Goedingebrug. De route start in het dorpje Afsnee en verbindt de kouter van Afsnee met het natuurgebied de Keuzemeersen. In Afsnee wandel je door en langs open velden. Aan de andere kant van de Leie kun je vooral nog genieten van de nog aanwezige natuur in de lager gelegen Keuzemeersen.

Bijkomende informatie

Partners