Wandelen in de Oude Kalevallei in Lievegem

 • calender
  Datum:

  19 mrt - 27 mrt

 • time
  Tijd:

  Hele dag

 • Pin
  Locatie:

  Vinderhoute (Lievegem) 9921
  Kasteellaan 1 1

 • euro
  Prijs:

  Gratis

Beschrijving

De vallei van de Oude Kale is één van de best bewaarde landschappen in de omgeving. De vallei maakt deel uit van het oppervlaktewaterwingebied van Kluizen, telt verschillende landbouwbedrijven, nodigt uit tot wandelen en fietsen … en ondervindt bijgevolg druk vanuit diverse hoeken. Het landinrichtingsplan van de VLM mikte op een inrichting die voor alle sectoren – landbouw, natuur, recreatie, landschap en waterwinning – voordeel opleverde (of compensaties voorzag voor eventuele nadelen).

Om water vanuit de Poekebeek naar het pompstation van Kluizen te laten stromen voor drinkwaterwinning, moesten heel wat problemen worden uitgeklaard. Ingrijpende aanpassingswerken aan de Oude Kale waren uit den boze, het water zo door de beek sturen zou

De vallei van de Oude Kale is één van de best bewaarde landschappen in de omgeving. De vallei maakt deel uit van het oppervlaktewaterwingebied van Kluizen, telt verschillende landbouwbedrijven, nodigt uit tot wandelen en fietsen … en ondervindt bijgevolg druk vanuit diverse hoeken. Het landinrichtingsplan van de VLM mikte op een inrichting die voor alle sectoren – landbouw, natuur, recreatie, landschap en waterwinning – voordeel opleverde (of compensaties voorzag voor eventuele nadelen).

Om water vanuit de Poekebeek naar het pompstation van Kluizen te laten stromen voor drinkwaterwinning, moesten heel wat problemen worden uitgeklaard. Ingrijpende aanpassingswerken aan de Oude Kale waren uit den boze, het water zo door de beek sturen zou in de wintermaanden voor een vernatting van de lagergelegen gronden zorgen, wat dan weer opbrengstverlies voor de landbouwers betekende. In overleg met de Vlaamse Maatschappij voor Waterwinning werd daarom een compensatiesysteem uitgewerkt voor de landbouwers die door de vernatting getroffen zouden worden. Bovendien werden de laagst gelegen, natste en voor de landbouw minst interessante gronden aangekocht en ingericht voor natuur. Via beheerovereenkomsten en erfbeplanting kan de landbouw nog een extra steentje bijdragen aan het verhogen van de natuurwaarden in het gebied. Kleinschalige waterzuivering en beplantingswerken vervolledigen het maatregelenpakket.

De nieuwe recreatieve routes laten fietsers en wandelaars ten volle van het unieke landschap van de Oude Kale genieten.

In de vallei werden 2 wandellussen uitgetekend, eentje in Vinderhoute (Lievegem) en eentje in Merendree (Deinze). Je kan beide routes combineren.

Halverwege de wandeling in Merendree is het even klimmen over enkele veesluizen (een omheining met overstapjes). Ze werden geplaatst in overleg met de lokale landbouwers op plaatsen waar het pad de weilanden doorsnijdt. Dankzij de sluizen kan het vee nog vlot van de ene weide naar de andere.
Op de wandeling in Vinderhoute kom je een veesluis tegen net voorbij de Borisgracht.

In de winter kan het erg nat zijn in het gebied en zijn laarzen geen overbodige luxe.

De wandeling is beschikbaar op de website Routen als PDF en gpx-bestand.

Bijkomende informatie

Partners